Amfetamin

Amfetamin kaldes også for fattigmands-kokain eller Speed

Amfetamin, også kaldet fattigmandskokain eller Speed, har mange virkninger, som er identiske med kokainets. Amfetamin kan både frembringes kemisk og udvindes af planten Khat, som vokser vildt i bl.a. Østafrika. Amfetamin har siden begyndelsen af 1900-tallet været anvendt af lægevidenskaben til at bekæmpe forskellige sygdomme, bl.a. bronkitis, astma og høfeber. Det store gennembrud i den militære anvendelse af Amfetamin skete under Anden Verdenskrig, hvor det blev brugt til at øge soldaternes præstationsevne og gøre dem i stand til at kæmpe længere tid uden mad og søvn.

Efter krigen var kendskabet til Amfetamin vidt udbredt, og der skete en voldsom stigning i såvel den medicinske anvendelse som i det private brug af stoffet. Medicinsk har stoffet været anvendt til behandling af bl.a. træthed, depression, overvægt og sovesyge. Undertiden har det også været anvendt til behandling af såkaldte «DAMP-børn» eller «hyperaktive» børn.

Efterhånden er man imidlertid blevet mere opmærksom på Amfetaminens skadelige virkninger, og stoffet er blevet forbudt i såvel Danmark som i mange andre lande, og den medicinske anvendelse er i dag begrænset.

Ved at ændre på Amfetaminens molekylestruktur kan man danne mere potente stoffer som Methamfetamin, ICE, «Flatliner» (4MTA) og Ecstasy. Disse stoffer indtages ligesom Amfetaminen typisk som piller eller sniffes, på nær ICE, der ryges.

Kilde: leksikon.dk

Det første Kongens Ø behandlingssted blev åbnet på Møn i 1994, og var starten på det hele.
Kongens Ø bygger sin egen team-building bane, der bruges til tillids- og fællesskabs-øvelser.
Kongens Ø udvider med Arresøhøj, som bliver Danmarks første behandlingssted for kvinder.
Kongens Ø Vridsløselille åbner i samarbejde med Vridsløselille Statsfængsel og Kriminalforsorgen.
Kongens Ø Arresøhøj lukker og bliver til det moderne Kongens Ø Munkerup den 7. januar 2013.
I samarbejde med Landsforeningen af Væresteder (LVS), Servicestyrelsen og Fredericia Kommune.
Kongens Ø fejrede 20 års fødselsdag i selskab med tidligere beboere, samarbejdspartnere og medarbejdere i Gilleleje Hallen.
Kongens Ø havde en byggeplads med, da Kommunernes Landsforening holdt den årlige misbrugskonference i Kolding.
I januar 2016 lukker Statsfængslet Vridsløselille, og Kongens Ø fortsætter behandlingen i Horserød.
Kongens Ø flytter fængselsbehandling fra Horserød til det nye superfængsel Storstrøm Fængsel på Lolland.
Kongens Ø har i anledning af 25-året lanceret en serie årgangsvand, der har præsenteres ved KABS Misbrugskonference.

Kongens Ø Munkerup

Kongens Ø Storstrøm