Medicin

Retten til at anvende abstinens- og nedtrapningsmedicin med opioder og andre afhængighedsskabende lægemidler skal være delegeret fra regional praktiserende læge eller en regional/kommunalt ansat læge.

Delegationsaftalen (sidste side af denne medicininstruks) skal sendes til lægen hos Kongens Ø Munkerup og Embedslægen, hvilket skal gøres af den delegerende læge.

Overordnede ansvar og kompetence

Lægen hos Kongens Ø har det lægelige tilsyn med beboerne, og dermed kompetence og ansvar for al receptpligtig medicin. Det gælder også nedtrapningsmedicin, psykofarmaka og somatisk medicin (jf. Sygehuslovens § 3, stk. 3, Receptbekendtgørelsen § 67 samt § 42, nr. 2 – samt ”Dispensation til rekvirering af metadon til Den Selvejende institution Kongens Ø” - givet af Lægemiddelstyrelsen den 13. maj 1998).

Lægen på Kongens Ø Munkerup er underlagt tilsyn fra Embedslægen i Region Sjælland.

Uddelegering af ansvar og kompetence

Lægen hos Kongens Ø Munkerup har uddelegeret ansvaret for afmåling og udlevering af medicin til beboerne på Kongens Ø Munkerup til den medicinansvarlige på stedet.

Den fysiske udlevering af medicinen til beboerne på Kongens Ø Munkerup, kan foretages af godkendte og uddannede rådgivere og behandlingsassistenter

 

Vedhæftede

Det første Kongens Ø behandlingssted blev åbnet på Møn i 1994, og var starten på det hele.
Kongens Ø bygger sin egen team-building bane, der bruges til tillids- og fællesskabs-øvelser.
Kongens Ø udvider med Arresøhøj, som bliver Danmarks første behandlingssted for kvinder.
Kongens Ø Vridsløselille åbner i samarbejde med Vridsløselille Statsfængsel og Kriminalforsorgen.
Kongens Ø Arresøhøj lukker og bliver til det moderne Kongens Ø Munkerup den 7. januar 2013.
I samarbejde med Landsforeningen af Væresteder (LVS), Servicestyrelsen og Fredericia Kommune.
Kongens Ø fejrede 20 års fødselsdag i selskab med tidligere beboere, samarbejdspartnere og medarbejdere i Gilleleje Hallen.
I januar 2016 lukker Statsfængslet Vridsløselille, og Kongens Ø fortsætter behandlingen i Horserød.
Kongens Ø havde en byggeplads med, da Kommunernes Landsforening holdt den årlige misbrugskonference i Kolding.
Kongens Ø flytter fængselsbehandling fra Horserød til det nye superfængsel Storstrøm Fængsel på Lolland.
Kongens Ø har i anledning af 25-året lanceret en serie årgangsvand, der har præsenteres ved KABS Misbrugskonference.

Kongens Ø Munkerup

Kongens Ø Storstrøm