Kongens Ø Krisecenter

Krisecenter for akut livstruede stofmisbruger er for udsatte stofmisbrugere, som står i en situation, hvor de kan betragtes som akut livstruede.

Krisecentret er et tilbud til aktive stofmisbrugere, hvor et ophold kan være livreddende og oftest eneste mulighed. Et ophold på krisecentret giver mulighed for en stabilisering og forbedring af den situation, man befinder sig i, så man efter et ophold er klar til at vende tilbage til sin dagligdag.
Tilbuddet målretter sig de stofmisbrugere, der er uden for eller kun har sporadisk kontakt til behandlingssystemet.
Opholdet giver den enkelte misbruger mulighed for at få stabiliseret og genoprettet livssituationen, lige som der skabes kontakt til hjemkommunen med henblik på at kunne fortsætte stabiliseringen i forhold til misbrug, bolig, økonomi mv. For at kunne indskrives i krisecentret skal man være i en akut eller livstruende situation.
 
Krisecentret er støttet af Social- og Integrationsministeriet og er et partnerskab mellem Kongens Ø, Fredericia Kommune og Landsforeningen af VæreSteder.    

LINK TIL HJEMMESIDE
Kongens Ø Munkerup     

Læs også

Vedhæftede

Det første Kongens Ø behandlingssted blev åbnet på Møn i 1994, og var starten på det hele.
Kongens Ø bygger sin egen team-building bane, der bruges til tillids- og fællesskabs-øvelser.
Kongens Ø udvider med Arresøhøj, som bliver Danmarks første behandlingssted for kvinder.
Kongens Ø Vridsløselille åbner i samarbejde med Vridsløselille Statsfængsel og Kriminalforsorgen.
I samarbejde med Landsforeningen af Væresteder (LVS), Servicestyrelsen og Fredericia Kommune.
Kongens Ø Arresøhøj lukker og bliver til det moderne Kongens Ø Munkerup den 7. januar 2013.
Kongens Ø fejrede 20 års fødselsdag i selskab med tidligere beboere, samarbejdspartnere og medarbejdere i Gilleleje Hallen.
I januar 2016 lukker Statsfængslet Vridsløselille, og Kongens Ø fortsætter behandlingen i Horserød.
Kongens Ø havde en byggeplads med, da Kommunernes Landsforening holdt den årlige misbrugskonference i Kolding.
Kongens Ø flytter fængselsbehandling fra Horserød til det nye superfængsel Storstrøm Fængsel på Lolland.

Kongens Ø Munkerup

Kongens Ø Storstrøm