Pris - afgiftning

Kongens Ø Afgiftning/Stabilisering er et medicinsk og terapeutisk tilbud, der skal skabe bedring, og udfase misbrug af stoffer og rusmidler.

Pris for døgnbehandling

§ 107 – pr. døgn: DKK 1.717,00 (1. januar 2019)

Inkl. kost, logi, transport, medicin, individuel rådgivning om sociale og økonomiske forhold, materialer, udflugter m.v.
Excl. visse typer medicin, speciallægeerklæringer og lommepenge.

Læs mere om ydelserne fra Kongens Ø på den nationale hjemmeside for godkendelser på Tilbudsportalen.

Ydelser og priser generelt

På Kongens Ø i Munkerup tilbyder vi forskellige typer døgntilbud, som er godkendt efter Servicelovens §§ 101, 107 og 110.
Behandling for misbrug er gratis for de beboere der modtager den.

Døgnpriserne for den kommunale myndighed er:

§ 101, jf. § 107 – Misbrugsbehandling pr. døgn: DKK 1.717,00
§ 107 – Omsorg og stabilisering pr. døgn: DKK 1.717,00
§ 110 – Akut Krisecenter pr. døgn: DKK 2.384,00

EGENBETALING – §110

Det er lovgivningsmæssigt bestemt, at beboere på §110 botilbud har en egenbetaling på kr. 87,00 pr. dag. Såfremt der er behov for det, og beboeren er indforstået med det, hjælper botilbuddet gerne med at etablere en ordning, så opholdsbetalingen overføres automatisk til hjemkommunen.

 

Det første Kongens Ø behandlingssted blev åbnet på Møn i 1994, og var starten på det hele.
Kongens Ø bygger sin egen team-building bane, der bruges til tillids- og fællesskabs-øvelser.
Kongens Ø udvider med Arresøhøj, som bliver Danmarks første behandlingssted for kvinder.
Kongens Ø Vridsløselille åbner i samarbejde med Vridsløselille Statsfængsel og Kriminalforsorgen.
Kongens Ø Arresøhøj lukker og bliver til det moderne Kongens Ø Munkerup den 7. januar 2013.
I samarbejde med Landsforeningen af Væresteder (LVS), Servicestyrelsen og Fredericia Kommune.
Kongens Ø fejrede 20 års fødselsdag i selskab med tidligere beboere, samarbejdspartnere og medarbejdere i Gilleleje Hallen.
I januar 2016 lukker Statsfængslet Vridsløselille, og Kongens Ø fortsætter behandlingen i Horserød.
Kongens Ø havde en byggeplads med, da Kommunernes Landsforening holdt den årlige misbrugskonference i Kolding.
Kongens Ø flytter fængselsbehandling fra Horserød til det nye superfængsel Storstrøm Fængsel på Lolland.
Kongens Ø har i anledning af 25-året lanceret en serie årgangsvand, der har præsenteres ved KABS Misbrugskonference.

Kongens Ø Munkerup

Kongens Ø Storstrøm