Målgrupper

Kongens Ø Gruppens behandlingsenheder modtager mænd og kvinder i alderen fra 18 år og opefter. Organisationer behandler alle former for afhængighed og misbrug.

Beboerne matches til behandlingsgrupperne ud fra en helhedsvurdering, hvor persontypen vægter meget højt. Vi behandler også de typer af mis­brugere, som Socialministeriet har defineret i grupperne 1, 2 og 3:

Gruppe 1

Stofafhængige, hvis funktionsevne er relativt intakt. De lever ofte i et »normalt« socialt miljø uden tilknytning til misbrugsmiljøerne. Der er ofte tale om tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.

Gruppe 2

Stofafhængige med en længere misbrugskarriere bag sig, med en social funktionsevne, der er væsentligt dårligere end gruppe 1. En stor del af tilværelsen leves i misbrugsmiljøerne og tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse er tilfældig eller ikke-eksisterende. Der findes en væsentlig kriminalitet, prostitution og hyppige institutionsophold i denne gruppe, selv om der er tale om stofafhængige med visse ressourcer, som bolig, tidligere erhvervserfaringer og tilknytning til ikke-misbrugende miljøer.

Gruppe 3

Stofafhængige, som gennem længerevarende »kronisk« misbrugsforløb er så socialt og/eller psykisk invaliderede, at deres prognose ved­rørende behandling og/eller revalidering må betegnes som særdeles dårlig.

Alle er velkomne

Det er vores erfaring, at man ikke skal have berøringsangst i forhold til særlige ønsker, men at man med succes også kan integrere særlige kulturelle hensyn i behandlingen.

Kongens Ø modtager derfor gerne beboere med anden etnisk baggrund end dansk. Alle modtages med udgangspunkt i deres misbrug og afhængighed, og kræver beboeren nogle særlige hensyn, aftales det med den visiterende myndighed og beboeren.
 

Det første Kongens Ø behandlingssted blev åbnet på Møn i 1994, og var starten på det hele.
Kongens Ø bygger sin egen team-building bane, der bruges til tillids- og fællesskabs-øvelser.
Kongens Ø udvider med Arresøhøj, som bliver Danmarks første behandlingssted for kvinder.
Kongens Ø Vridsløselille åbner i samarbejde med Vridsløselille Statsfængsel og Kriminalforsorgen.
Kongens Ø Arresøhøj lukker og bliver til det moderne Kongens Ø Munkerup den 7. januar 2013.
I samarbejde med Landsforeningen af Væresteder (LVS), Servicestyrelsen og Fredericia Kommune.
Kongens Ø fejrede 20 års fødselsdag i selskab med tidligere beboere, samarbejdspartnere og medarbejdere i Gilleleje Hallen.
I januar 2016 lukker Statsfængslet Vridsløselille, og Kongens Ø fortsætter behandlingen i Horserød.
Kongens Ø havde en byggeplads med, da Kommunernes Landsforening holdt den årlige misbrugskonference i Kolding.
Kongens Ø flytter fængselsbehandling fra Horserød til det nye superfængsel Storstrøm Fængsel på Lolland.
Kongens Ø har i anledning af 25-året lanceret en serie årgangsvand, der har præsenteres ved KABS Misbrugskonference.

Kongens Ø Munkerup

Kongens Ø Storstrøm