Kongens Ø beboere og medarbejdere deltager i en lang række sportsstævner, og det er blevet til mange udmærkelser gennem årene. Dette skab står ved automaterne på Kongens Ø Munkerup.

Godkendelser

Kongens Ø er godkendt som botilbud efter Servicelovens § 101 og af Justitsministeriet til alternativ afsoning efter Straffelovens § 78, stk. 1. Tilsynet varetages af Gribskov Kommune og Kriminalforsorgen. Se de godkendte tilbud fra Kongens Ø her på Tilbudsportalen.dk.

Kongens Ø har egen læge tilknyttet, og lægetilsynet varetages af Embedslægen i Region Sjælland.

Ansvar og kompetence

Lægen hos Kongens Ø har det lægelige tilsyn med beboerne, og dermed kompetence og ansvar for al receptpligtig medicin. Det gælder også nedtrapningsmedicin, psykofarmaka og somatisk medicin (jf. Sygehuslovens § 3, stk. 3, Receptbekendtgørelsen § 67 samt § 42, nr. 2 – samt ”Dispensation til rekvirering af metadon til Den Selvejende institution Kongens Ø” - givet af Lægemiddelstyrelsen den 13. maj 1998).

Kongens Ø Falster er derudover akkrediteret til fængselsbehandling.

Privatlivs politik

På nedenstående link og på det grønne link til højre på siden, kan du læse om Kongens Ø politik for privatliv.

Kongens Ø Munkerup: Privatslivs politik for beboere

Læs også

Vedhæftede

Det første Kongens Ø behandlingssted blev åbnet på Møn i 1994, og var starten på det hele.
Kongens Ø bygger sin egen team-building bane, der bruges til tillids- og fællesskabs-øvelser.
Kongens Ø udvider med Arresøhøj, som bliver Danmarks første behandlingssted for kvinder.
Kongens Ø Vridsløselille åbner i samarbejde med Vridsløselille Statsfængsel og Kriminalforsorgen.
Kongens Ø Arresøhøj lukker og bliver til det moderne Kongens Ø Munkerup den 7. januar 2013.
I samarbejde med Landsforeningen af Væresteder (LVS), Servicestyrelsen og Fredericia Kommune.
Kongens Ø fejrede 20 års fødselsdag i selskab med tidligere beboere, samarbejdspartnere og medarbejdere i Gilleleje Hallen.
I januar 2016 lukker Statsfængslet Vridsløselille, og Kongens Ø fortsætter behandlingen i Horserød.
Kongens Ø havde en byggeplads med, da Kommunernes Landsforening holdt den årlige misbrugskonference i Kolding.
Kongens Ø flytter fængselsbehandling fra Horserød til det nye superfængsel Storstrøm Fængsel på Lolland.
Kongens Ø har i anledning af 25-året lanceret en serie årgangsvand, der har præsenteres ved KABS Misbrugskonference.

Kongens Ø Munkerup

Kongens Ø Storstrøm