Kvalitetssikring

For at sikre en høj kvalitet i behandling, indsamles der en række data af vort administrative og behandlingsmæssige personale. Det sker på følgende måder:

  • Behandlingsplan
  • Individuelle samtaler
  • Observationer
  • Døgnkardex
  • ASI-skema
  • Klientjournal
  • Aktivitetsoversigt
  • Følgejournal

Behandlingsplan

Behandlingsplanen gennemgås med beboeren, og der opstilles i fællesskab nye mål, ligesom det fremgår hvilke aktiviteter beboeren skal deltage i, og hvilke opgaver der skal løses i fællesskabet.

Individuelle samtaler

Der gennemføres individuelle samtaler, og det dokumenteres og udmøntes i aktivitetsoversigten.

Observationer

Der føres et kardex over hver enkelt beboer, hvor observation af forandringer og udvikling i behandlingen, registreres af personalet.

Døgnkardex

Døgnkardex er et kardex der rummer personalets generelle observationer døgnet rundt af aktiviteterne og stemningen på stedet.

Aktivitetsoversigt

Aktivitetsoversigten udarbejdes dagligt, og giver en oversigt over de primære aktiviteter.

ASI-skema

Der udfyldes et ASI-skema ved indskrivningen, og følges op når beboeren overgår til nye faser i behandlingen og ved udskrivning.

Følgejournal

I visitationsskemaet registreres beboerens stamoplysninger.

Det første Kongens Ø behandlingssted blev åbnet på Møn i 1994, og var starten på det hele.
Kongens Ø bygger sin egen team-building bane, der bruges til tillids- og fællesskabs-øvelser.
Kongens Ø udvider med Arresøhøj, som bliver Danmarks første behandlingssted for kvinder.
Kongens Ø Vridsløselille åbner i samarbejde med Vridsløselille Statsfængsel og Kriminalforsorgen.
Kongens Ø Arresøhøj lukker og bliver til det moderne Kongens Ø Munkerup den 7. januar 2013.
I samarbejde med Landsforeningen af Væresteder (LVS), Servicestyrelsen og Fredericia Kommune.
Kongens Ø fejrede 20 års fødselsdag i selskab med tidligere beboere, samarbejdspartnere og medarbejdere i Gilleleje Hallen.
I januar 2016 lukker Statsfængslet Vridsløselille, og Kongens Ø fortsætter behandlingen i Horserød.
Kongens Ø havde en byggeplads med, da Kommunernes Landsforening holdt den årlige misbrugskonference i Kolding.
Kongens Ø flytter fængselsbehandling fra Horserød til det nye superfængsel Storstrøm Fængsel på Lolland.
Kongens Ø har i anledning af 25-året lanceret en serie årgangsvand, der har præsenteres ved KABS Misbrugskonference.

Kongens Ø Munkerup

Kongens Ø Storstrøm