Psykiatri

Kongens Ø Munkerup har tilknyttet en psykiater, der positivt bidrager i vor behandling.

Psykisk sygdom og stofmisbrug er en hård belastning for en borger, for de nærmeste pårørende og øvrige bekendtskab og nærmiljø. Forskning viser, at flere og flere misbrugere lider af dobbeltdiagnoser, som Kongens Ø Gruppen også har erfaret. Det har skabt nye behov.

Kongens Ø Munkerup og personalet har årelang erfaring i at arbejde med mennesker der har psykiske lidelser, som f.eks. ADHD, ADD, bipolare lidelser, mildere skizofreni og depressioner og andre psykiske lidelser, og kan sammen med vor psykiater sammensætte den rette psykosociale og medicinske behandling.

Psykiaterens ekspertise indgår ved akutte episoder og i forhold til kendte diagnoser, hvor borgere kan tilbydes fortsatte konsultationer.

Herigennem kan den medicinske behandling, justeres og tilpasses efter den enkelte borgers behov. Det er en fast del af behandlingstilbuddet, der ikke betales for separat.

Speciallægeerklæringer

Kongens Ø psykiateren tilbyder derudover, efter faste takster, at udarbejde speciallægeerklæringer i det omfang, de visiterende myndigheder ønsker det.
 

Læs også

Det første Kongens Ø behandlingssted blev åbnet på Møn i 1994, og var starten på det hele.
Kongens Ø bygger sin egen team-building bane, der bruges til tillids- og fællesskabs-øvelser.
Kongens Ø udvider med Arresøhøj, som bliver Danmarks første behandlingssted for kvinder.
Kongens Ø Vridsløselille åbner i samarbejde med Vridsløselille Statsfængsel og Kriminalforsorgen.
Kongens Ø Arresøhøj lukker og bliver til det moderne Kongens Ø Munkerup den 7. januar 2013.
I samarbejde med Landsforeningen af Væresteder (LVS), Servicestyrelsen og Fredericia Kommune.
Kongens Ø fejrede 20 års fødselsdag i selskab med tidligere beboere, samarbejdspartnere og medarbejdere i Gilleleje Hallen.
I januar 2016 lukker Statsfængslet Vridsløselille, og Kongens Ø fortsætter behandlingen i Horserød.
Kongens Ø havde en byggeplads med, da Kommunernes Landsforening holdt den årlige misbrugskonference i Kolding.
Kongens Ø flytter fængselsbehandling fra Horserød til det nye superfængsel Storstrøm Fængsel på Lolland.
Kongens Ø har i anledning af 25-året lanceret en serie årgangsvand, der har præsenteres ved KABS Misbrugskonference.

Kongens Ø Munkerup

Kongens Ø Storstrøm