AktiviteterAktiviteter i behandlingen hos Kongens Ø Munkerup

I Kongens Ø behandlingskoncept indgår terapeutiske, fysiske og sociale aktiviteter, som en integreret del. Alle aktiviteter har et behandlingsmæssigt sigte eller formål, og derved skabes synergi mellem aktiviteterne.

Teori og praksis

Behandlingen er opbygget med teoretiske og praktiske øvelser og opgaver. Teorierne afprøves i praksis, og beboerne lærer samspillet med andre. Ud fra beboerens adfærdsmønster kan behandleren foretage en løbende evaluering i udviklingen.

Af aktiviteter der indgår i behandlingen er bl.a. foredrag, opgaver, gruppeterapi, undervisning, workshop, speakermøder, meditation, teambuilding, sociale arrangementer, individuelle samtaler, sport, leg og møder i selvhjælpsgrupper.

Behandlingen gennemføres efter et fast tidsskema med faste mødetider til aktiviteter og spisetider.