Medicin


Sådan ser medicin-delegation, eller medicin-skemaet ud. Skemaet kan hentes som Word eller PDF dokument her på siden.

Kongens Ø Munkerup skal før indskrivning modtage en medicin-delegation fra den nye beboers læge. Skemaet skal af lægen sendes til Kongens Ø, og til den regionale embedslæge.

Retten til at anvende abstinens- og nedtrapningsmedicin med opioder og andre afhængighedsskabende lægemidler skal være delegeret fra regional praktiserende læge eller en regional/kommunalt ansat læge.

Delegationsaftalen (sidste side af denne medicininstruks) skal sendes til lægen hos Kongens Ø Munkerup og Embedslægen, hvilket skal gøres af den delegerende læge.

Overordnede ansvar og kompetence

Lægen hos Kongens Ø har det lægelige tilsyn med beboerne, og dermed kompetence og ansvar for al receptpligtig medicin. Det gælder også nedtrapningsmedicin, psykofarmaka og somatisk medicin (jf. Sygehuslovens § 3, stk. 3, Receptbekendtgørelsen § 67 samt § 42, nr. 2 – samt ”Dispensation til rekvirering af metadon til Den Selvejende institution Kongens Ø” - givet af Lægemiddelstyrelsen den 13. maj 1998).

Lægen på Kongens Ø Munkerup er underlagt tilsyn fra Embedslægen i Region Sjælland.

Uddelegering af ansvar og kompetence

Lægen hos Kongens Ø Munkerup har uddelegeret ansvaret for afmåling og udlevering af medicin til beboerne på Kongens Ø Munkerup til den medicinansvarlige på stedet.

Den fysiske udlevering af medicinen til beboerne på Kongens Ø Munkerup, kan foretages af godkendte og uddannede rådgivere og behandlingsassistenter