Heroin, lægeordineret

Afhængighed

Heroin, lægeordineret

Heroin, lægeordineret

Fakta om forsøg med lægeordineret heroin

 

Det anslås, at der er cirka 6.000 stofafhængige i København, hvoraf hovedparten er blandingsmisbrugere med heroin som hovedstof. Dette ændrer sig dog for tiden over mod, at flere og flere narkomaner har kokain som hovedstof.

Et flertal på 178 ud af 179 medlemmer i Folketinget har vedtaget, at heroinmisbrugere skal tilbydes lægeordineret heroin. Beslutningen bygger på rigtig gode erfaringer fra blandt andet Canada, Belgien, Holland, Schweiz, Spanien, Storbritannien og Tyskland.

Partierne i Folketinget har afsat 70 millioner til ordningen i 2010 og 62 millioner de to efterfølgende år. Midlerne stammer fra den såkaldte satspulje, som er reserveret svage grupper.

Heroinen er fremstillet af opium fra Tasmanien og fremstillet og solgt til Danmark af en medicinalvirksomhed i Schweiz.

Den opbevares på et centralt lager i Storkøbenhavn, hvorfra den køres ud til kommunernes behandlingsinstitutioner i specialsikrede køretøjer.

Det skønnes, at omkring 100-120 stofmisbrugere vil bruge behandlingstilbuddet, som er målrettet de heroinafhængige, som ikke profiterer af metadonbehandling og som samtidigt har et regelmæssigt forbrug af illegalt heroin.

Det vil kun være muligt at injicere (fixe) idet brugerne får tre forsøg på at ramme en vene. Hvis dette ikke lykkes skal forsøget indstilles og brugeren observeres i 30 minutter og derefter besluttes det om vedkommende skal have en erstatningsdosis som så skal injiceres i en muskel – ellers konverteres dosen til metadon.

Der kan indtages to doser heroin – morgen og eftermiddag og aftendosen består af metadon som kan bringes med hjem. Der hjemgives også metadon til fridage, weekender ferier, samt under sygdom hvor fremmøde ikke er muligt.

København og Odense kommuner deltager i forsøget. Aalborg har sagt nej tak, og Århus har efter politisk pres udsat beslutningen.

LINK: Juridisk grundlag for heroin forsøg

 

Sådan kommer du i stoffri behandling hos Kongens Ø

Kontakt din kommune og tal med en misbrugskonsulent eller en sagsbehandler.
Spørg om mulighederne for at komme i døgnbehandling.

Du kan også kontakte os direkte, så kan vi guide dig.

 

Er du i tvivl om noget, kan du altid kontakte os på 48 71 21 90

Kontakt os

For overordnede spørgsmål kan du kontakte os på info@kongensoe.dk.

Munkerup Strandvej 57, DK-3120 Dronningmølle