Lægevejledning

Afhængighed

Lægevejledning

Lægevejledning

Lægevejledning fra Sundhedsstyrelsen om behandling af stofmisbrugere.

Den 1. juli 2008 trådte Sundhedsstyrelsens nye vejledning om lægelig behandling af stofmisbrugere i kraft. Vejledningen gælder for alle læger, der behandler stofmisbrugere i substitutionsbehandling.

Det er vigtigt, at informationen om vejledningen også når frem til de kommunalt ansatte læger, behandlingsstederne og andre ansvarlige i kommunen. Vi vil derfor bede de ansvarlige for stofmisbrugsbehandlingen i kommunen om at bringe informationen videre.

Vejledningen er en præcisering af de regler, der allerede gælder for den lægelige behandling af stofmisbrugere. Formålet med præciseringen er, at understøtte kommunernes arbejde med at gøre den lægelige behandling af stofmisbrugere bedre og mere ensrettet. I sidste ende er formålet at hjælpe flere stofmisbrugere til et længere liv med færre sygdomme.

Stofmisbrugere er oftere syge end andre mennesker. Sygdommene fører til ringe livskvalitet, mange skadestuebesøg og hospitalsindlæggelser og en høj dødelighed. Stofmisbrugernes risiko for at dø er 20 gange højere end øvrige befolkning. Dødsårsagen er oftest forgiftninger, men et stigende antal dødsfald skyldes de misbrugsrelaterede sygdomme.

De læger, der varetager behandling af stofmisbrugere, har meget forskellig faglig baggrund. Det er derfor Sundhedsstyrelsens vurdering, at en nærmere præcisering af de lægelige problemstillinger, der knytter sig til stofmisbrug, vil være et vigtigt redskab. Det gælder blandt andet principper for udredning og behandling af stofmisbrugere med hiv, leverbetændelse, psykiske sygdomme og håndtering af gravide stofmisbrugere.

Sundhedsstyrelsen anmoder derfor om, at informationen om den ny vejledningen bliver videreformidlet til:
Alle læger i kommunen, der varetager stofmisbrugsbehandling
Alle ansvarlige for kommunens stofmisbrugsbehandling
Ledelsen på kommunens behandlingsinstitutioner

Udsendt af chefen for tilsynet, overlæge Anne Mette Dons og afdelngslæge Helle Petersen, Sundhedsstyrelsen

 

Sådan kommer du i stoffri behandling hos Kongens Ø

Kontakt din kommune og tal med en misbrugskonsulent eller en sagsbehandler.
Spørg om mulighederne for at komme i døgnbehandling.

Du kan også kontakte os direkte, så kan vi guide dig.

 

Er du i tvivl om noget, kan du altid kontakte os på 48 71 21 90

Kontakt os

For overordnede spørgsmål kan du kontakte os på info@kongensoe.dk.

Munkerup Strandvej 57, DK-3120 Dronningmølle