Tilbudsportalen

Afhængighed

Tilbudsportalen

Tilbudsportalen

Tilbudsportalen er det offentliges oversigt til borgere og sagsbehandlere over ydelser og tilbud.

Alle godkendte behandlingstilbud i Danmark findes på den offentlige Tilbudsportalen.dk.

Du kan finde oplysninger om alle behandlingssteder og tilbud.
Tilbud fra Kongens Ø på tilbudsportalen.dk kan du finde her:

Kongens Ø på Tilbudsportalen.dk

Mere om tilbudsportalen.dk

Tilbudsportalen er aktuel viden om leverandører på det specialiserede socialområde og ældreområdet. Tilbudsportalen anvendes derfor på både kommunalt, regionalt og nationalt niveau, ligesom den anvendes som både socialfagligt og økonomisk styringsværktøj.

Tilbudsportalen understøtter den kommunale sagsbehandling og gør det muligt for sagsbehandlerne at finde det bedst egnede tilbud til den billigste pris til en konkret borger. 

Tilbudsportalen giver også mellemlederen mulighed for hurtigt og let at skabe sig et overblik over, hvorvidt visiterede tilbud, faktisk er de bedst egnede til den billigste pris.

Med Tilbudsportalens data kan du se udviklingen på socialområdet over tid. Det gælder såvel lokalt som nationalt. Tilbudsportalen er derfor en relevant datakilde til ledelsesinformation, når ledere lokalt og nationalt skal træffe beslutning, f.eks. om behandling af det kommunale serviceniveau

Da Tilbudsportalens data er de bedste og mest aktuelle genanvendes de af bl.a. Danmarks Statistik, Stofmisbrugsdatabasen og Sammenlignelig Brugerinformation. 
Tilbudsportalen vil også blive integreret til de kommende sagsbehandlingssystemer Digitalisering af Udsatte Børn og Unge (DUBU) samt Digitalisering af Handicap og Udsatte Voksne (DHUV).

Tilbudsportalen er det første projekt, hvis faglige struktur er bygget på en standardiseret begrebsafklaring, og det projekt, som mest effektivt har bidraget til udbredelsen af tværgående begrebsarbejde på socialområdet.

 

Sådan kommer du i stoffri behandling hos Kongens Ø

Kontakt din kommune og tal med en misbrugskonsulent eller en sagsbehandler.
Spørg om mulighederne for at komme i døgnbehandling.

Du kan også kontakte os direkte, så kan vi guide dig.

 

Er du i tvivl om noget, kan du altid kontakte os på 48 71 21 90

Kontakt os

For overordnede spørgsmål kan du kontakte os på info@kongensoe.dk.

Munkerup Strandvej 57, DK-3120 Dronningmølle