+45 48 71 21 90 info@kongensoe.dk

Kongens Ø

INTRODUKTION

Kongens Ø har som behandlings-institution været på en lang rejse fra Møn i 1994, over Arresøhøj, til nu Munkerup i Dronningmølle på Nordsjælland. Rejsen har også omfattet etableringen af landets første permanente behandlingstilbud for misbrug og afhængighed i samarbejde med Kriminalforsorgen og Vridsløselille Statsfængsel. Det var i 1997.
 
Med opstart i 2018 er dette behandlingstilbud nu forankret i det nye superfængsel på Falster, Storstrøm Fængsel.
 
Kongens Ø har i en lang årrække været aktive medspillere i udviklingen af koncepter og strategier indenfor forebyggelse og behandling af misbrug og afhængighed i det danske landskab af behandlingsinstitutioner.
 
 

HISTORIEN

En af Danmarks mest erfarne behandlingsorganisationer for stofmisbrugere, Kongens Ø, kunne i november 2019 fejre 25 års jubilæum.
 
Kongens Ø har som behandlingsinstitution været på en lang rejse fra Møn, over Arresøhøj, til nu Munkerup i Dronningmølle på Nordsjælland. Rejsen har også omfattet etableringen af landets første permanente behandlingstilbud for misbrug og afhængighed i samarbejde med Kriminalforsorgen og Vridsløselille Statsfængsel. Det var i 1997.
 
Med opstart i 2018 er dette behandlingstilbud nu forankret i det nye superfængsel på Falster, Storstrøm Fængsel.
 
Kongens Ø har i en lang årrække været aktive medspillere i udviklingen af koncepter og strategier indenfor forebyggelse og behandling af misbrug og afhængighed i det danske landskab af behandlingsinstitutioner.
 
 
Her kan nævnes i kronologisk rækkefølge:
 
1994
Opstart af Kongens Ø´s behandlingscenter på Møn i samarbejde med flere andre.
 
1995-96
Etablering af to bofællesskaber for beboere der havde gennemgået vores primærbehandling.  Disse halvvejshuse, var et led i beboernes udslusningsproces. Halvvejshusene var placeret i henholdsvis Hellerup og på Østerbro i København.
 
1996
Udvikling og opstart af to nye aktiviteter. Et tilbud om tilbagefaldsbehandling og en særligt tilbud tilrettelagt for kvinder på vores nye afdeling Arresøhøj i Helsinge.
 
1996
Teambuilding-bane etableres på Arresøhøj.
 
1997
Opstart og implementering af behandling i Vridsløselille Statsfængsel i et samarbejde med Justitsministeriet, Kriminalforsorgen og fængslet.
 
1998
Samarbejde med DGI Byen omkring udslusning af beboere fra vores halvvejshuse.
 
2000
Kongens Ø iværksætter et behandlingstilbud for de mest udsatte alkoholikere og stofmisbrugere i Grønland. I den forbindelse opkvalificeres og trænes grønlandske nøglemedarbejdere til varetagelsen af opgaven.
 
2000
Projekt akut døgnbehandling til gadeprostituerede etableres i et samarbejde med Socialministeriet og Reden i Odense. Projektets omdrejningspunkt var et tilbud om akut døgnbehandling til gadeprostituerede.
 
2002
Udvikling og opstart af et dagbehandlingstilbud til ressourcestærke stofmisbrugere. Tilbuddet blev etableret i lokaler på Frederiksberg.
 
2003
Projektetablering af et omsorgstilbud i et samarbejde med Socialministeriet. Et tilbud der IKKE har fokus på stoffrihed, men at hjælpe stofmisbrugere til ro, regelmæssighed og omsorg, samt eventuel sanering af sidemisbrug. Tilbuddet er godkendt og permanentgjort efter Servicelovens § 107.
 
2003
Etablering af et forbehandlings-tilbud i Vestre Fængsel. Tilbuddet udvikles og etableres i et samarbejde med Kriminalforsorgen og Vestre Fængsel.
 
2004
Etablering af en efterbehandlingsafdeling i Vridsløselille Statsfængsel.
 
2005
Kongens Ø deltager i Tour de Udsat, i regi af Landsforeningen af VæreSteder – LVS.
 
2007
På projektbasis udvikles og afprøves et behandlingsprogram for etniske minoriteter i et samarbejde med Socialministeriet.
 
2007
Der etableres bofællesskab på Vejlands Alle, Amager.
 
2009
Kongens Ø deltager i UL – Udsatte Legene, i regi af Landsforeningen af VæreSteder – LVS.
 
2012
Formulerer projektbeskrivelse vedrørende et Akut Krisecenter for stofmisbrugere i samarbejde med Landsforeningen af Væresteder, Fredericia Kommune og Socialstyrelsen.
 
2013
Kongens Ø flytter behandlingscentret fra Arresøhøj til Munkerup ved Dronningmølle i Nordsjælland.
 
2013
Projekt Akut Krisecenter igangsættes i januar måned. Projektet forløber over 3 år og evalueres af Rambøll Management, Aarhus.
 
2016
Da Vridsløselille statsfængsel lukker, rykker fængselsbehandlingen midlertidigt til Horserød.
 
2017
Med godkendelse fra Socialtilsynet i Hovedstaden permanentgøres Akut Krisecenter som et §110-tilbud på Munkerup, med plads til 15 beboere.
 
2017
Kongens Ø etablerer sin fængselsbehandling i Storstrøm Fængsel, med primærbehandling og efterbehandling, samt flere ambulante tilbud.
 
2019
Kongens Ø kunne fejre 25 års jubilæum den 23. november.
 
 
 

GODKENDELSER

Kongens Ø er godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden til:
 
Døgnbehandlingstilbud til voksne (Servicelovens § 101, jf. § 107)
Midlertidigt botilbud til voksne (Servicelovens § 107)
Forsorgshjem/herberg (Servicelovens § 110)
Kongens Ø er endvidere godkendt af Justitsministeriet til alternativ afsoning efter Straffelovens § 78, stk. 1.
 
Læs mere om ydelserne fra Kongens Ø på den nationale hjemmeside for godkendelser:
Se mere om Kongens Ø på Tilbudsportalen
 
ETISK KOMPAS
Det etiske kompas er vores rettesnor for hvordan, og på baggrund af hvilke værdier, vi møder hinanden, vore beboere, pårørende og samarbejdspartnere.
 
DET HANDLER OM MENNESKER
”Det handler om mennesker” – vil altid være vort udgangspunkt i mødet med de mennesker der henvender sig og beder om vor hjælp.
 
MØDET MED MENNESKER I NØD
Selvfølgelig skal vi tilbyde et velorganiseret og fagligt dygtigt tilbud, men først og fremmest handler det om ”mødet med mennesker i nød”.
 
ET RESPEKTFULDT OG VÆRDIGT MØDE
”Et respektfuldt og værdigt møde” er vejen til at skabe den tillid og tro der skal til, for at kunne arbejde med eget liv og nødvendige livsstilsændringer.
 
AT LØFTE ANSVARET FOR EGET LIV
Når vi er gode hjælper vi de mennesker der henvender sig, med ”at løfte ansvaret for eget liv”:
Styrker troen og håbet på at misbrug ikke er et nødvendigt livsvilkår,
Støtter og udfordrer det enkelte menneske i at kvitte (eller nedsætte) brugen/misbruget af rusmidler,
Hjælper med at fokusere på og at tage de første vigtige skridt mod et bedre og mere værdigt liv,
Hjælper med at rette og fastholde blikket på livet og udfordringerne efter opholdet på Kongens Ø.
 
SAMARBEJDE ER ALTID CENTRALT
Vi klarer det dog ikke alene – ”samarbejde er altid centralt” – de vigtige er i den forbindelse:
 
 • Os selv internt – vi skal ganske enkelt være mestre i teamwork,
 • Vore beboere – de har givet os chancen for at hjælpe dem – det samarbejde forpligter,
 • Pårørende – de som led og de som skal støtte og bære nu og fremover,
 • De professionelle – de som både før og efter skal holde hånden under. I dette samarbejde skal der være synlighed og tydelighed omkring vor indsats og aftalerne omkring det enkelte menneske
 
HAR FINGEREN PÅ PULSEN
“Intet tab bør ramme os, som kan undgås ved rettidig omhu” sagde Mærsk McKinney Møller. For os betyder rettidig omhu at vi hele tiden ”har fingeren på pulsen”:
 • Holder øje med udviklingen af livsvilkårene for socialt udsatte mennesker i Danmark,
 • Har styr på lovgivningen der regulerer indsatserne,
 • Retter tilbuddet til i takt med udviklingen i samfundet,
 • Dygtiggør og vedligeholder vor faglighed og metodeberedskab,
 • Lader os kvalitetstjekke og akkreditere af de myndigheder der giver os mulighederne for at drive misbrugsbehandling,
 • Deltager i socialt og sundhedsmæssigt udviklingsarbejde,
 • Stiller os til rådighed for forskere, andre udviklingsmiljøer og ministerier.
 
 

METODISK TILGANG

 
Vores metodiske tilgang handler om, at vi vil være fagligt dygtige og imødegå mennesker med store udfordringer på en kompetent måde.
I det stoffri behandlingstilbud er vi i udgangspunktet inspireret af 12-trinsmodellen, men har i løbet af årene dygtiggjort os i en række terapeutiske metoder og værdibaserede tilgange.
 
 

1. METODEBEREDSKABET

På Kongens Ø repræsenterer personalet en bred vifte af metoder i arbejdet med mennesker. Vi har her udover bevidst valgt en håndfuld metoder, som alle personaler med behandlingskontakt er uddannede og trænede i:
 
 
MOTIVERENDE SAMTALE (MI)
I den motiverende samtale arbejdes der med at frembringe beboerens egne argumenter og gode grunde til at lave en forandring. Der er fokus på at finde ud af, hvilke forandringer beboeren selv er motiveret til og der arbejdes med udgangspunkt i beboerens perspektiv på sin egen situation og egne ønsker for fremtiden.
 
 
MINDFULNESS
Mindfulness er evnen til  nærvær  og fuld opmærksomhed på det, der er lige nu og være til stede med alle sanser vågne. Følelser og tanker opleves og vurderes ikke, de observeres blot, hvilket giver deltageren et indblik i, hvorledes disse er. Det handler om at se på egne tankemønstre og derved få et billede af, hvordan man reagerer på bl.a. stress og pres. Bevidstheden om sig selv og sine reaktioner giver deltageren mulighed for objektivt at forholde sig til, hvad der end måtte opstå i  nuet. Derved opøver deltageren en evne til at agere i stedet for at reagere.
 
 
NADA
Hvorvidt NADA-øreakupunktur er en evidensbaseret metode, er der ikke fuldstændig klarhed omkring. Vi benytter den dog fordi vore mange års erfaring viser os at NADA hjælper vore beboere og understøtter den øvrige behandling.
 
NADA balancerer krop og psyke (Yin-stimulerende akupunkturmetode). Den fremmer den enkelte klients kognitive evner samt styrker evnen til at håndtere stress og angst.
 
 
RO-PÅ-KONCEPTET – ANTISOCIAL PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE
Antisocial personlighedsforstyrrelse er en psykiatrisk diagnose der ofte anvendes som argumentation for, at en person ikke kan hjælpes i de etablerede tilbud.
 
”Ro-På-konceptet” gør op med dette.
 
Der er tale om et samtalebaseret psyko-edukativt program der har til formål at lære beboere med sammenfaldende misbrug og antisocial adfærd at forstå̊ sig selv samt egne vanskeligheder bedre.
En realistisk selvforståelse er et vigtigt udgangspunkt for, at vi kan reagere hensigtsmæssigt på symptomer og problemer, der opstår i vores liv.
 
Ro-På-konceptet er udviklet og afprøvet af Center for Rusmiddelforskning med støtte fra Trygfonden, Social- og Indenrigsministeriet og Reckitt Benckiser.
 
DE SMÅ SKRIDTS METODE
Vi er også inspireret af de små skridts metode, en særlig metodisk tilgang, som er udviklet af og anvendes af Landsforeningen af VæreSteder – LVS. Kongens Ø har udarbejdet en beskrivelse af hvordan vi bruger denne metode i praksis – se notatet: ”Vi genopbygger mennesker”.
 
 
 

2. VÆRDIBASEREDE TILGANGE

Arbejdet med beboerne i Kongens Ø regi bygger på en række værdibaserede tilgange, som vi erfarer har stor betydning for succesen for den enkelte beboers recovery og rehabilitering.
 
ANERKENDENE TILGANG
 
Det er en forudsætning for reel inddragelse, at beboeren/den indsatte oplever at blive anerkendt af de medarbejdere, som varetager behandlingsarbejdet.
 
Den anerkendende tilgang handler om at se på det, der virker, og lade det være inspiration til endnu bedre løsninger. Tilgangen bygger blandt andet på følgende grundantagelser:
 
At konstruktiv opmærksomhed øger vores selvværd og giver os mere mod på nye udfordringer
At vi bliver mest inspireret til at tænke og handle anderledes, når vi forfølger tanker om en fremtid, vi ønsker os.
At vi ofte kan lære mere af vores succeser end af vores fejltagelser.
At man ikke finder løsninger, når man kun leder efter fejl.
Recovery og inddragelse af beboerne/de indsatte
 
En recovery-orienteret stofmisbrugsbehandling indebærer, at beboeren/den indsatte skal opbygge et meningsfuldt og tilfredsstillende liv, defineret og styret af den pågældende selv, og hvor den personlige identitet, der ikke er knyttet til stofmisbruget, opdages eller genopdages.
 
Inddragelse og indflydelse er en central del af principperne bag recovery og rehabilitering. Derfor må alle elementer af den sociale stofmisbrugsbehandling foregå̊ med et skarpt blik for beboerens ønsker, ressourcer og konkrete livssituation.
 
Inddragelse skal ses som et samarbejde – en måde at dele indflydelsen på behandlingsforløbet. Beboeren/den indsatte træffer beslutninger vedrørende behandlingen i samråd med de involverede fagpersoner. Når vi arbejder med at give beboeren/den indsatte ´ansvaret for eget liv´ tilbage, så forudsætter det, at vi giver beboeren en grad af indflydelse – ikke alene på eget liv, men samtidigt indflydelse på livet og dagligdagen på Kongens Ø.
 
Ansvar og indflydelse er for os to sider af samme sag, nærmest som yin og yang. I praksis kommer det bl.a. til udtryk ved, at vi giver beboeren indflydelse på egen nedtrapning.
 
HJÆLPEKUNST
 
Vi er af den opfattelse, at vi ikke kan sætte dagsordenen for hvilke mål og retninger en beboer skal forfølge.
Forandringsønsket og -kraften til forandring kommer alene fra den person der har øje for sit eget behov for forandring. Søren Kierkegaard formulerede så præcist hvad det kræver af os som hjælpere:
 
”At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er hemmeligheden i al Hjælpekunst”
 
 
FÆLLESSKAB
 
Fællesskabet – de nære relationer til andre – står i modsætning til livet som misbruger. Livet som misbruger er en ensom affære. Får man ikke arbejdet med at opbygge relationer, tilknytninger til fællesskaber (familie, venner, børn, NA, væresteder, skole og arbejdspladser), på sin vej ud af misbruget, bliver det en meget stor opgave at holde fast i et stoffrit liv. Derfor er vores tilgang til vejen ud af et misbrug at få knyttet kontakter til ´gamle´ eller nye sociale netværk.
 
 
 

3. UDDANNELSE OG SUPERVISION

Der foreligger uddannelsesplaner for personalets uddannelse og supervision. I årene fremover vil der bl.a. blive sat yderligere fokus på Kognitive metoder i arbejdet med afhængighed.
 
Der ydes supervision til vedligeholdelse og udvikling af behandlingsarbejdet. Alle medarbejdere deltager i fælles supervision fire gange årligt og modtager individuel supervision fem gange årligt.
 
 
 

4. UDREDNING OG DOKUMENTATION

Socialministeriet udsendte i 2016 et sæt ”Nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling” i Danmark. Anbefaling 1 og 7 har vi taget ad notam og bygget ind i vores metodiske praksis:
 
SYSTEMATISK SCREENING OG UDREDNING
Det anbefales, at borgere, der ønsker behandling for et stofmisbrug, systematisk screenes og udredes for sociale, psykiske og fysiske problemstillinger.
 

Sådan kommer du i stoffri behandling hos Kongens Ø

Kontakt din kommune og tal med en misbrugskonsulent eller en sagsbehandler.
Spørg om mulighederne for at komme i døgnbehandling.

Du kan også kontakte os direkte, så kan vi guide dig.

 

Er du i tvivl om noget, kan du altid kontakte os på 48 71 21 90

Kontakt os

For overordnede spørgsmål kan du kontakte os på info@kongensoe.dk.

Munkerup Strandvej 57, DK-3120 Dronningmølle