+45 48 71 21 90 info@kongensoe.dk

Det handler om mennesker

”det handler om mennesker” vil altid være vort udgangspunkt i mødet med de mennesker der henvender sig og beder om vor hjælp.

Kongens Ø siden 1994

En af Danmarks mest erfarne behandlingsorganisationer for stofmisbrugere, Kongens Ø, kunne i november 2019 fejre 25 års jubilæum.

Kongens Ø har som behandlingsinstitution været på en lang rejse fra Møn, over Arresøhøj, til nu Munkerup i Dronningmølle på Nordsjælland. Rejsen har også omfattet etableringen af landets første permanente behandlingstilbud for misbrug og afhængighed i samarbejde med Kriminalforsorgen og Vridsløselille Statsfængsel. Det var i 1997.

Med opstart i 2018 er dette behandlingstilbud nu forankret i det nye superfængsel på Falster, Storstrøm Fængsel.

Kongens Ø har i en lang årrække været aktive medspillere i udviklingen af koncepter og strategier indenfor forebyggelse og behandling af misbrug og afhængighed i det danske landskab af behandlingsinstitutioner.

Her kan nævnes i kronologisk rækkefølge:

1994
Opstart af Kongens Ø´s behandlingscenter på Møn i samarbejde med flere andre.

1995-96
Etablering af to bofællesskaber for beboere der havde gennemgået vores primærbehandling.  Disse halvvejshuse, var et led i beboernes udslusningsproces. Halvvejshusene var placeret i henholdsvis Hellerup og på Østerbro i København.

1996
Udvikling og opstart af to nye aktiviteter. Et tilbud om tilbagefaldsbehandling og en særligt tilbud tilrettelagt for kvinder på vores nye afdeling Arresøhøj i Helsinge.

1996
Teambuilding-bane etableres på Arresøhøj.

1997
Opstart og implementering af behandling i Vridsløselille Statsfængsel i et samarbejde med Justitsministeriet, Kriminalforsorgen og fængslet.

1998
Samarbejde med DGI Byen omkring udslusning af beboere fra vores halvvejshuse.

2000
Kongens Ø iværksætter et behandlingstilbud for de mest udsatte alkoholikere og stofmisbrugere i Grønland. I den forbindelse opkvalificeres og trænes grønlandske nøglemedarbejdere til varetagelsen af opgaven.

2000
Projekt akut døgnbehandling til gadeprostituerede etableres i et samarbejde med Socialministeriet og Reden i Odense. Projektets omdrejningspunkt var et tilbud om akut døgnbehandling til gadeprostituerede.

2002
Udvikling og opstart af et dagbehandlingstilbud til ressourcestærke stofmisbrugere. Tilbuddet blev etableret i lokaler på Frederiksberg.

2003
Projektetablering af et omsorgstilbud i et samarbejde med Socialministeriet. Et tilbud der IKKE har fokus på stoffrihed, men at hjælpe stofmisbrugere til ro, regelmæssighed og omsorg, samt eventuel sanering af sidemisbrug. Tilbuddet er godkendt og permanentgjort efter Servicelovens § 107.

2003
Etablering af et forbehandlings-tilbud i Vestre Fængsel. Tilbuddet udvikles og etableres i et samarbejde med Kriminalforsorgen og Vestre Fængsel.

2004
Etablering af en efterbehandlingsafdeling i Vridsløselille Statsfængsel.

2005
Kongens Ø deltager i Tour de Udsat, i regi af Landsforeningen af VæreSteder – LVS.

2007
På projektbasis udvikles og afprøves et behandlingsprogram for etniske minoriteter i et samarbejde med Socialministeriet.

2007
Der etableres bofællesskab på Vejlands Alle, Amager.

2009
Kongens Ø deltager i UL – Udsatte Legene, i regi af Landsforeningen af VæreSteder – LVS.

2012
Formulerer projektbeskrivelse vedrørende et Akut Krisecenter for stofmisbrugere i samarbejde med Landsforeningen af Væresteder, Fredericia Kommune og Socialstyrelsen.

2013
Kongens Ø flytter behandlingscentret fra Arresøhøj til Munkerup ved Dronningmølle i Nordsjælland.

2013
Projekt Akut Krisecenter igangsættes i januar måned. Projektet forløber over 3 år og evalueres af Rambøll Management, Aarhus.

2016
Da Vridsløselille statsfængsel lukker, rykker fængselsbehandlingen midlertidigt til Horserød.

2017
Med godkendelse fra Socialtilsynet i Hovedstaden permanentgøres Akut Krisecenter som et §110-tilbud på Munkerup, med plads til 15 beboere.

2017
Kongens Ø etablerer sin fængselsbehandling i Storstrøm Fængsel, med primærbehandling og efterbehandling, samt flere ambulante tilbud.

 

Godkendelse og lovgivning

Kongens Ø er godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden til:

 • Døgnbehandlingstilbud til voksne (Servicelovens § 101, jf. § 107)
 • Midlertidigt botilbud til voksne (Servicelovens § 107)
 • Forsorgshjem/herberg (Servicelovens § 110)

Kongens Ø er endvidere godkendt af Justitsministeriet til alternativ afsoning efter Straffelovens § 78, stk. 1. 

Læs mere om ydelserne fra Kongens Ø på den nationale hjemmeside for godkendelser:  http://tilbudsportalen.dk

Kongens Ø driver behandling for stofmisbrug i fængselsregi i et samarbejde med Kriminalforsorgen. Kongens Ø fik akkrediteret sit behandlingstilbud i 2007 og blev genakkrediteret i 2014.

Personale og ledelse

Bestyrelsen

De fysiske rammer og omgivelser

Kongens Ø, Munkerup ligger i naturskønne omgivelser tæt på stranden og det gode badevand i Gilleleje i Nordsjælland:

 • 5 km fra Gilleje
 • 26 km fra Hillerød
 • 58 km fra København

Der er gode bus- og togforbindelser flere gange i timen – til og fra Kongens Ø, Munkerup.

Kongens Ø, Munkerup blev indviet i januar 2013 og består af fire bygninger, der hver især er indrettet for at opnå optimale rammer for beboernes trivsel og tryghed.

Haven

Udendørsarealer byder på en lang række muligheder for sport, boldspil og lege. Der er terrasser, der kan grilles, spilles bold, tages solbad osv. Mulighederne er mange.

 

Moderne indretning

Kongens Ø´s fysiske rammer fremstår pæne og velholdte:

 • Der er fire bygninger:
  – Tre af bygningerne indeholder værelser til beboerne
  – Den fjerde bygning består af samtale- og undervisningslokaler
 • Der er the-køkken og opholdsstuer på alle afdelinger.
 • Der er adgang til Wi-Fi og fjernsyn i alle opholdsstuer, samt på beboernes værelser.
 • Der er centralkøkken og beboerne spiser på deres opholds- og spisestuer.
 • Alle beboere har enkeltværelse.

De fysiske rammer og omgivelser

Kongens Ø Munkerup

DSI – Selvejende institution
Munkerup Strandvej 57
DK-3120 Dronningmølle

CVR 34 01 58 48
P. nr. 1017345059

Telefon +45 48 71 21 90
Fax +45 48 71 23 09
Mail info@kongensoe.dk

Kongens Ø Storstrøm

DSI – Selvejende institution
Blichersvej 1
DK-4840 Nørre Alslev

CVR 28 06 45 27
P. nr. 1011004470

Telefon +45 72 55 17 00
Mail storstrom@kongensoe.dk

Sådan kommer du i omsorgsbehandling på Kongens Ø

Kontakt din kommune og tal med en misbrugskonsulent eller en sagsbehandler.
Spørg om mulighederne for at komme i vort omsorgstilbud.

Du kan også kontakte os direkte, så kan vi guide dig.

 

Er du i tvivl om noget, kan du altid kontakte os på 48 71 21 90

Kontakt os

For overordnede spørgsmål kan du kontakte os på info@kongensoe.dk.

+45 48 71 21 90

Munkerup Strandvej 57, DK-3120 Dronningmølle

info@kongensoe.dk