+45 48 71 21 90 info@kongensoe.dk

DET HANDLER OM MENNESKER

Pris – omsorgstilbud

Pris for døgnbehandling – omsorgstilbud
§ 107 – takst pr. døgn: DKK 1.743,00 – takst fratrukket refusion for indirekte moms DKK 1.662,82 (1. januar 2020).

Inkl. kost, logi, transport, medicin, individuel rådgivning om sociale og økonomiske forhold, materialer, udflugter m.v. Excl. visse typer medicin, speciallægeerklæringer og lommepenge.

Læs mere om ydelserne fra Kongens Ø på den nationale hjemmeside for godkendelser, Tilbudsportalen.

Ydelser og priser generelt

På Kongens Ø i Munkerup tilbyder vi forskellige typer døgntilbud, som er godkendt efter Servicelovens §§ 101, 107 og 110.
Behandling for misbrug er gratis for de beboere der modtager den.

Døgnpriserne for den kommunale myndighed er:

§ 101 – Misbrugsbehandling pr. døgn, takst: DKK 1.743,00 – takst fratrukket refusion for indirekte moms DKK 1.662,82
§ 107 – Omsorg og stabilisering pr. døgn: DKK 1.743,00– takst fratrukket refusion for indirekte moms DKK 1.662,82
§ 110 – Akut Krisecenter pr. døgn: DKK 2.420,00 takst fratrukket refusion for indirekte moms DKK 2.308,68

EGENBETALING – §110

Det er lovgivningsmæssigt bestemt, at beboere på §110 botilbud har en egenbetaling på kr. 87,00 pr. dag. Såfremt der er behov for det, og beboeren er indforstået med det, hjælper botilbuddet gerne med at etablere en ordning, så opholdsbetalingen overføres automatisk til hjemkommunen.

Sådan kommer du i omsorgsbehandling på Kongens Ø

Kontakt din kommune og tal med en misbrugskonsulent eller en sagsbehandler.
Spørg om mulighederne for at komme i vort omsorgstilbud.

Du kan også kontakte os direkte, så kan vi guide dig.

 

Er du i tvivl om noget, kan du altid kontakte os på 48 71 21 90

Kontakt os

For overordnede spørgsmål kan du kontakte os på info@kongensoe.dk.

Munkerup Strandvej 57, DK-3120 Dronningmølle