+45 48 71 21 90 info@kongensoe.dk

Visitation

DET HANDLER OM MENNESKER

Visitation

Visitationsprocessen til Kongens Ø Munkerup er:

 • Kontakt til Kongens Ø Munkerup
 • Forsamtale, evt. forbesøg
 • Tilbagemelding/handling

Kontakten til Kongens Ø Munkerup skabes typisk af den visiterende myndighed. I nogle tilfælde aftales forbesøg, i andre tilfælde aftales behandlingsforløbet uden. Når en behandling er aftalt, sender Kongens Ø Munkerup en følgejournal, som skal udfyldes af den visiterende myndighed.

De oplysninger der anmodes om, er:

 • Beboerens stamdata (navn, adresse m.v.)
 • Oplysninger om pårørende
 • Egenbetaling
 • Lommepenge
 • Tøjpenge
 • Læge
 • Kommune
 • Sagsbehandler
 • Misbrugscenter
 • Misbrugskonsulent
 • Faktureringsadresse
 • Oplysninger om medicin/medicindelegation (særligt medicin skema)
 • Særlige bevillinger (tandlæge, transport til børn etc.)
 • Aftale om afhentning/fremmøde
 • Oplysning om hvem der skal modtage statusskrivelser

Samtykke erklæring

Der laves en samtykke-erklæring om, til og fra hvem og hvilke myndigheder Kongens Ø Munkerup må indhente og videregive informationer.

Status møder

Afholdelse af statusmøder med beboeren og den visiterende myndighed aftales i hvert enkelt tilfælde, men vi tilstræber at møderne holdes tidligt i forløbet, da den afhængiges personlige og sociale problemer ofte har flere dimensioner.

Status skrivelser

Kort tid efter ankomsten, fremsendes en statusskrivelse til den visiterende myndighed, og evt. andre aftalte samarbejdspartnere. Statusskrivelser udsendes når der er fremskridt eller andre ændringer i behandlingsforløbet.

Statusskrivelsen beskriver udviklingen for beboeren, om der er særlige problemstillinger, fremskridt i behandlingen, og evt. forslag til øvrige tiltag, der kan forbedre situationen for beboeren i behandlingsforløbet.

Sådan kommer du i omsorgsbehandling på Kongens Ø

Kontakt din kommune og tal med en misbrugskonsulent eller en sagsbehandler.
Spørg om mulighederne for at komme i vort omsorgstilbud.

Du kan også kontakte os direkte, så kan vi guide dig.

 

Er du i tvivl om noget, kan du altid kontakte os på 48 71 21 90

Kontakt os

For overordnede spørgsmål kan du kontakte os på info@kongensoe.dk.

Munkerup Strandvej 57, DK-3120 Dronningmølle