+45 48 71 21 90 info@kongensoe.dk

Ydelser & priser hos Kongens Ø

DET HANDLER OM MENNESKER

Ydelser og priser

Kongens Ø Munkerup tilbyder forskellige typer af døgntilbud, der er godkendt efter Servicelovens §§ 101, 107 og 110. Behandling for misbrug er gratis for de beboere der modtager den.

 

Priser for døgnbehandling

Gældende pr. 1. januar 2022

§ 101 – Misbrugsbehandling pr. døgn, takst: DKK 1.805

§ 107 – Omsorg og stabilisering pr. døgn: DKK 1.805

§ 110 – Akut Krisecenter pr. døgn: DKK 2.506

 

Egenbetaling – §110

Det er lovgivningsmæssigt bestemt, at beboere på §110 botilbud har en egenbetaling på kr. 87,00 pr. dag.

Såfremt der er behov for det, og beboeren er indforstået med det, hjælper botilbuddet gerne med at etablere en ordning, så opholdsbetalingen overføres automatisk til hjemkommunen.

Er du i tvivl om noget, kan du altid kontakte os på 48 71 21 90

Kontakt os

For overordnede spørgsmål kan du kontakte os på info@kongensoe.dk.

Munkerup Strandvej 57, DK-3120 Dronningmølle