+45 48 71 21 90 info@kongensoe.dk

Fingeren på pulsen

DET HANDLER OM MENNESKER

Kongens Ø tilbyder behandling for stofmisbrug – vi yder også professionel social, og sundhedsmæssig rådgivning samt psykiatrisk udredning

Lægelig og sundhedsfaglig rådgivning

Kongens Ø har egen læge tilknyttet, og lægetilsynet varetages af  Styrelsen for Patientsikkerhed.
Lægen hos Kongens Ø har det lægelige tilsyn med beboerne, og dermed kompetence og ansvar for al receptpligtig medicin.

Social rådgivning

Kongens Ø har socialrådgivere ansat, der varetager beboerens socialfaglige indsatser i tæt samarbejde med beboerens hjemkommune. Alle beboere tilbydes en samtale med socialrådgiveren kort efter deres ankomst, og her er der særligt fokus på afklaring og hjælp til afklaring af:

 

 • Forsørgelsesgrundlaget, og evt. ansøgning om kontanthjælp, sygedagpenge mv.
 • Kontakt til og evt. etablering/aflysning af aftaler med offentlige instanser
 • NemID
 • Sygesikringskort og anden legitimation
 • Bankkort
 • Akut tandlægehjælp
 • Indmeldelse i boligforeninger

Når beboeren er faldet til i behandlingen og er stabil, er der mulighed for hjælp til forskellige socialfaglige indsatser. Den konkrete indsats beror på en individuel vurdering af behovet, beboerens fysiske og psykiske tilstand samt bevillingens længde. Indsatserne kan eksempelvis være:

 

 • Ansøgning om større tandbehandlinger
 • Hvis beboeren får tilbudt bolig, hjælp til at søge boligindskudslån, etablering mv.
 • Etablering af samværsordning med børn
 • Hjælp til at søge ind på uddannelse og/eller job
 • Tilmelding til digital post og vejledning i brug.
 • Gældsoverblik, herunder lave budget, vejledning om alm. håndtering af daglig økonomi, henstand af gæld og afdragsordninger m.v.
 • Afsoning hos Kongens Ø i samarbejde med kriminalforsorg, kommune og beboer JF.§78 i Straffuldbyrdelsesloven om alternativ afsoning.

Psykologisk- rådgivning og bistand

Kongens Ø har endvidere mulighed for at trække på psykologisk rådgivning og bistand i forhold til beboere med særlige psykiske udfordringer.

 
Psykologisk bistand

Et tilbud kan omfatte psykiatrisk udredning af beboere hos Kongens Ø.
Psykisk sygdom og stofmisbrug er en hård belastning for en person, for de nærmeste pårørende og øvrige bekendtskab og nærmiljø.
Forskning viser, at flere og flere misbrugere lider af dobbeltdiagnoser, som Kongens Ø også har erfaret. Dette har skabt nye behov.

 

Erfarne medarbejdere

Personalet har årelang erfaring i at arbejde med mennesker der sammen med stofmisbruget har mildere psykiske lidelser, som f.eks. ADHD, ADD, bipolare lidelser, mildere skizofreni og depressioner.

 

Psykiater

Kongens Ø har tilknyttet en psykiater  som positivt bidrager i vor behandling.
Psykiaterens ekspertise indgår ved akutte episoder og i forhold til kendte diagnoser, hvor beboere kan tilbydes fortsatte konsultationer.
Herigennem kan den medicinske behandling, justeres og tilpasses efter den enkelte beboers behov. Det er en fast del af behandlingstilbuddet, der ikke betales for separat.

 

Speciallægeerklæringer

Kongens Ø’s psykiater Birgit Jessen-Petersen tilbyder derudover, efter faste takster, at udarbejde speciallægeerklæringer i det omfang, de visiterende myndigheder ønsker det.

Er du i tvivl om noget, kan du altid kontakte os på 48 71 21 90

Kontakt os

For overordnede spørgsmål kan du kontakte os på info@kongensoe.dk.

Munkerup Strandvej 57, DK-3120 Dronningmølle