+45 48 71 21 90 info@kongensoe.dk

Medicin

DET HANDLER OM MENNESKER

Medicin

Retten til at anvende abstinens- og nedtrapningsmedicin med opioder og andre afhængighedsskabende lægemidler skal være delegeret fra regional praktiserende læge eller en regional/kommunalt ansat læge.

Delegationsaftalen (sidste side af denne medicininstruks) skal sendes til lægen hos Kongens Ø og Embedslægen, hvilket skal gøres af den delegerende læge.

Overordnede ansvar og kompetence

Lægen hos Kongens Ø har det lægelige tilsyn med beboerne, og dermed kompetence og ansvar for al receptpligtig medicin. Det gælder også nedtrapningsmedicin, psykofarmaka og somatisk medicin (jf. Sygehuslovens § 3, stk. 3, Receptbekendtgørelsen § 67 samt § 42, nr. 2 – samt ”Dispensation til rekvirering af metadon til Den Selvejende institution Kongens Ø” – givet af Lægemiddelstyrelsen den 13. maj 1998).

Lægen på Kongens Ø er underlagt tilsyn fra Embedslægen i Region Sjælland.

Uddelegering af ansvar og kompetence

Lægen hos Kongens Ø har uddelegeret ansvaret for afmåling og udlevering af medicin til beboerne på Kongens Ø il den medicinansvarlige på stedet.

Den fysiske udlevering af medicinen til beboerne på Kongens Ø, kan foretages af godkendte og uddannede rådgivere og behandlingsassistenter

 

Indskrivnings og Medicinskema Kongens Ø Munkerup

Sådan kommer du i stoffri behandling hos Kongens Ø

Kontakt din kommune og tal med en misbrugskonsulent eller en sagsbehandler.
Spørg om mulighederne for at komme i døgnbehandling.

Du kan også kontakte os direkte, så kan vi guide dig.

 

Er du i tvivl om noget, kan du altid kontakte os på 48 71 21 90

Kontakt os

For overordnede spørgsmål kan du kontakte os på info@kongensoe.dk.

Munkerup Strandvej 57, DK-3120 Dronningmølle