Det handler om mennesker

Det handler om mennesker

…”det handler om mennesker” vil altid være vort udgangspunkt i mødet med de mennesker der henvender sig og beder om vor hjælp.

En af Danmarks ældste behandlingsorganisationer for stofmisbrugere, Kongens Ø, kunne i 2019 fejre 25 års jubilæum.

Kongens Ø har som behandlingsinstitution været på en lang rejse fra Møn, over Arresøhøj, til nu Munkerup i Dronningmølle på Nordsjælland. Rejsen har også omfattet etableringen af landets første permanente behandlingstilbud for misbrug og afhængighed i samarbejde med Kriminalforsorgen og Vridsløselille Statsfængsel. Det var i 1997.

Med opstart i 2018 er dette behandlingstilbud nu forankret i det nye superfængsel på Falster, Storstrøm Fængsel.

Kongens Ø har i en lang årrække været aktive medspillere i udviklingen af koncepter og strategier indenfor forebyggelse og behandling af misbrug og afhængighed i det danske landskab af behandlingsinstitutioner.

Her kan nævnes i kronologisk rækkefølge:

1994 
Opstart af Kongens Ø´s behandlingscenter på Møn i samarbejde med flere andre.

1995-96
Etablering af to bofællesskaber for beboere der havde gennemgået vores primærbehandling.  Disse halvvejshuse, var et led i beboernes udslusningsproces. Halvvejshusene var placeret i henholdsvis Hellerup og på Østerbro i København.

1996
Udvikling og opstart af to nye aktiviteter. Et tilbud om tilbagefaldsbehandling og en særligt tilbud tilrettelagt for kvinder på vores nye afdeling Arresøhøj i Helsinge.

1996
Teambuilding-bane etableres på Arresøhøj.

1997
Opstart og implementering af behandling i Vridsløselille Statsfængsel i et samarbejde med Justitsministeriet, Kriminalforsorgen og fængslet.

1998
Samarbejde med DGI Byen omkring udslusning af beboere fra vores halvvejshuse.

2000
Kongens Ø iværksætter et behandlingstilbud for de mest udsatte alkoholikere og stofmisbrugere i Grønland. I den forbindelse opkvalificeres og trænes grønlandske nøglemedarbejdere til varetagelsen af opgaven.

2000
Projekt akut døgnbehandling til gadeprostituerede etableres i et samarbejde med Socialministeriet og Reden i Odense. Projektets omdrejningspunkt var et tilbud om akut døgnbehandling til gadeprostituerede.

2002
Udvikling og opstart af et dagbehandlingstilbud til ressourcestærke stofmisbrugere. Tilbuddet blev etableret i lokaler på Frederiksberg.

2003
Projektetablering af et omsorgstilbud i et samarbejde med Socialministeriet. Et tilbud der IKKE har fokus på stoffrihed, men at hjælpe stofmisbrugere til ro, regelmæssighed og omsorg, samt eventuel sanering af sidemisbrug. Tilbuddet er godkendt og permanentgjort efter Servicelovens § 107.

2003
Etablering af et forbehandlings-tilbud i Vestre Fængsel. Tilbuddet udvikles og etableres i et samarbejde med Kriminalforsorgen og Vestre Fængsel.

2004
Etablering af en efterbehandlingsafdeling i Vridsløselille Statsfængsel.

2005
Kongens Ø deltager i Tour de Udsat, i regi af Landsforeningen af VæreSteder – LVS.

2007
På projektbasis udvikles og afprøves et behandlingsprogram for etniske minoriteter i et samarbejde med Socialministeriet.

2007
Der etableres bofællesskab på Vejlands Alle, Amager.

2009
Kongens Ø deltager i UL – Udsatte Legene, i regi af Landsforeningen af VæreSteder – LVS.

2012 
Formulerer projektbeskrivelse vedrørende et Akut Krisecenter for stofmisbrugere i samarbejde med Landsforeningen af Væresteder, Fredericia Kommune og Socialstyrelsen.

2013
Kongens Ø flytter behandlingscentret fra Arresøhøj til Munkerup ved Dronningmølle i Nordsjælland.

2013
Projekt Akut Krisecenter igangsættes i januar måned. Projektet forløber over 3 år og evalueres af Rambøll Management, Aarhus.

2016
Da Vridsløselille statsfængsel lukker, rykker fængselsbehandlingen midlertidigt til Horserød.

2017
Med godkendelse fra Socialtilsynet i Hovedstaden permanentgøres Akut Krisecenter som et §110-tilbud på Munkerup, med plads til 15 beboere.

2017
Kongens Ø etablerer sin fængselsbehandling i Storstrøm Fængsel, med primærbehandling og efterbehandling, samt flere ambulante tilbud.

Sådan kommer du i stoffri behandling hos Kongens Ø

Kontakt din kommune og tal med en misbrugskonsulent eller en sagsbehandler.
Spørg om mulighederne for at komme i døgnbehandling.

Du kan også kontakte os direkte, så kan vi guide dig.

Er du i tvivl om noget, kan du altid kontakte os på 48 71 21 90

Kontakt os

For overordnede spørgsmål kan du kontakte os på info@kongensoe.dk.

Munkerup Strandvej 57, DK-3120 Dronningmølle