+45 48 71 21 90 info@kongensoe.dk

Ydelser & Priser Hos Kongens ø

Det kan vi tilbyde og hvad koster det?

Ydelser og priser

På Kongens Ø i Munkerup tilbyder vi forskellige typer døgntilbud, som er godkendt efter Servicelovens §§ 101, 107 og 110.

Behandling for misbrug er gratis for de beboere der modtager den.

Døgnpriserne for den kommunale myndighed er:

  • § 101, jf. § 107 – Misbrugsbehandling pr. døgn: 1.717,-
  • § 107 – Omsorg og stabilisering pr. døgn: 1.717,-
  • § 110 – Akut Krisecenter pr. døgn: 2.384,-

 

Egenbetaling – §110

Det er lovgivningsmæssigt bestemt, at beboere på §110 botilbud har en egenbetaling på kr. 87,00 pr. dag.

Såfremt der er behov for det, og beboeren er indforstået med det, hjælper botilbuddet gerne med at etablere en ordning, så opholdsbetalingen overføres automatisk til hjemkommunen.

Er du i tvivl om noget, kan du altid kontakte os på 48 71 21 90

Kontakt os

For overordnede spørgsmål kan du kontakte os på info@kongensoe.dk.

+45 48 71 21 90

Munkerup Strandvej 57, DK-3120 Dronningmølle

info@kongensoe.dk