+45 48 71 21 90 info@kongensoe.dk

Stoffri behandling

Når brug af rusmidler styrer livet

DET HANDLER OM MENNESKER

Har du brug for at blive skærmet for en tid og komme i gang med at arbejde målrettet med at opnå stoffrihed og et meningsfyldt liv?

Vi kan være en del af løsningen!

Det kan vi tilbyde dig

1. Nedtrapning

Nedtrapning er et medicinsk og terapeutisk tilbud der har til formål at udfase medicin og andre stemningsændrende stoffer, samt at skabe fysisk, psykisk og følelsesmæssig forbedring.

Nedtrapning kan være et selvstændigt tilbud, men kan også være introducerende til stoffri behandling.

Beboeren inddrages i arbejdet med den medicinske nedtrapningsplan. Udover den medicinske nedtrapning består tilbuddet i en kombination af individuelle samtaler og gruppesamtaler med vægt på det sociale fællesskab og fastholde motivationen for stoffrihed.

 

2. Primær behandling

Kongens Ø Stoffri behandling er et terapeutisk tilbud der skal motivere til et liv uden misbrug og afhængighed, som samtidig virker trænende i forhold til at indgå i sociale sammenhæng efter opholdet.

Centralt er:

 • At udvikle og vedligeholde en stoffri tilværelse
 • At opnå øget selvværd, samt fysisk og psykisk stabilitet, stresshåndtering, mønsterbrydning, afklaring af værdier og afklaring af bærende interesser.
 • At få (gen-)opbygget et fundament af gode relationer til familie, venner og samfundet i øvrigt
 • At blive introduceret til nye sociale netværk
 • At opnå motivation til arbejde eller uddannelse, eller andet indhold i tilværelsen
 • Arbejde med tilbagefaldsforebyggende strategier

Beboeren har brug for at lære nye tanke- og handlingsmønstre, som gør det muligt for denne at styre uden om højrisikosituationer.

Det primære fokus er her rettet mod at lære beboeren, hvordan man handler anderledes, når disse situationer opstår. Beboeren lærer desuden at identificere og håndtere de tanker og følelser, der forhindrer skabelsen af nye og mere effektive mader at tackle problematiske situationer i livet på.

Tilbuddet indeholder individuelle samtaler, gruppeterapi, foredrag, undervisning, samt praktiske dagligdags gøremål, udflugter, sport og leg – alt efter et fastlagt dagsprogram.

3. Tilbagefaldsforebyggelse

Behandlingen i det tilbagefaldsforbyggende forløb er for personer som har opnået stoffrihed, men som af forskellige årsager har genoptaget stofmisbruget.

Tilbagefaldsforebyggelse er et terapeutisk tilbud, som er en direkte fortsættelse af det fokus der er i primærbehandlingen. Et fokus som skal styrke og udvikle viljen samt handlemulighederne i den enkeltes arbejde med at fastholde et liv uden stoffer.

Med udgangspunkt i tilbagefaldet kigger vi på, hvad der i den stoffri periode fungerede godt og hvad der fungerede mindre godt. Det der fungerede ´mindre godt´ sætter automatisk fokusset på de højrisikosituationer der kalder på nye håndteringsstrategier.

Kongens Ø Tilbagefaldsbehandling gennemføres i stærke sociale fællesskaber, og er sammensat af daglige praktiske rutiner, foredrag, temamøder med relevant indhold, undervisning, gruppeterapi, individuelle samtaler, udflugter, sport og leg.

Om behandlingen

Kongens Ø´s samlede stoffri behandlingstilbud tager udgangspunkt i det enkelte menneskes samlede livssituation. På den baggrund inddrages efter behov, relevante myndigheder og fagpersoner samt familie eller andre nærtstående.

Kongens Ø´s behandlingstilbud er inspireret af 12-trinsmodellen for så vidt angår den stoffri behandling. Her ovenpå er bygget en række terapeutiske metoder og tilgange som f.eks. Motiverende samtale, Mindfulness, NADA og Ro-På-Konceptet. Centralt i vores tilgang i arbejdet med mennesker er anerkendelse, indflydelse og fællesskab.

Pårørendekurser

Det er Kongens Øs erfaring, at pårørende (familie, kærester og nære venner) ofte udgør en væsentlig del af  beboernes netværk, og det er ligeledes vores erfaring, at det behandlingsmæssige resultat forbedres, når de pårørende inddrages i behandlingsforløbet.

Med pårørendekurserne ønsker vi at give mulighed for at bearbejde de konsekvenser, som et liv tæt på en misbruger ofte medfører. De pårørende vil samtidigt blive givet løsningsforslag og inspiration til nye handlemuligheder.

Der veksles mellem foredrag/oplæg, individuelle samtaler og gruppeaktiviteter med hensyntagen til hver enkelt kursists ønsker og behov.

Kurserne giver også indblik i Kongens Ø og selve behandlingen, ligesom vi taler om, hvordan pårørende kan forholde sig til at få et stoffrit familiemedlem hjem efter endt behandling.

Tematikkerne i kurset er følgende:

 • Kemisk afhængighed
 • Den afhængige personlighed
 • Behandlingsbeskrivelse
 • Selvværd  & Medafhængighed
 • Følelser & Forsvarsmekanismer
 • Familierådgivning 
 • Personlig udvikling 
 • Selvhjælpsgrupper

Kurserne er gratis og af to dages varighed. Der afholdes pårørendekurser tre gange årligt på Munkerup.

Hvis du som pårørende har et ønske om at deltage i et af disse kurser, så bed din pårørende, som er indskrevet hos os, sætte dig i kontakt med behandlingspersonalet.

Sådan kommer du i stoffri behandling hos Kongens Ø

Kontakt din kommune og tal med en misbrugskonsulent eller en sagsbehandler.
Spørg om mulighederne for at komme i døgnbehandling.

Du kan også kontakte os direkte, så kan vi guide dig.

 

Er du i tvivl om noget, kan du altid kontakte os på 48 71 21 90

Kontakt os

For overordnede spørgsmål kan du kontakte os på info@kongensoe.dk.

Munkerup Strandvej 57, DK-3120 Dronningmølle