Tilsyn 2024

 

Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn
med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglig virksomhed på sundhedsområdet.
Tilsynet omfatter alle offentlige og private institutioner, virksomheder og
behandlingssteder, hvor autoriserede sundhedspersoner – eller personer, der
handler på deres ansvar – udfører sundhedsfaglig behandling. 

Det gælder alle behandlingssteder, hvor eller hvorfra sundhedspersoner udfører behandling,
undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning,
sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den
enkelte patient. 

Se den seneste tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed om Kongens Ø Munkerup.

 

TILSYNSRAPPORT
KONGENS Ø – 8. MARTS 2024

 

ba-013
ba-017