+45 48 71 21 90 info@kongensoe.dk

GODKENDELSER OG LOVGIVNING

DET HANDLER OM MENNESKER

Vort motto: Det handler om mennesker – vil altid være vort udgangspunkt i mødet med de mennesker der henvender sig og beder om vor hjælp.

GODKENDELSER

Kongens Ø er godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden til:

  • Døgnbehandlingstilbud til voksne (Servicelovens § 101, jf. § 107)
  • Midlertidigt botilbud til voksne (Servicelovens § 107)
  • Forsorgshjem/herberg (Servicelovens § 110)

Kongens Ø er endvidere godkendt af Justitsministeriet til alternativ afsoning efter Straffelovens § 78, stk. 1.

Læs mere om ydelserne fra Kongens Ø på den nationale hjemmeside for godkendelser:  
Se mere om Kongens Ø på Tilbudsportalen

Kontakt os

For overordnede spørgsmål kan du kontakte os på info@kongensoe.dk.

Munkerup Strandvej 57, DK-3120 Dronningmølle