+45 48 71 21 90 info@kongensoe.dk

TILSYN

DET HANDLER OM MENNESKER

Tilsyn

Kongens Ø er underlagt offentligt tilsyn i forbindelse med behandlingstilbud efter SEL §101/§107 og forsorgshjem/herberg til voksne efter SEL § 110. Kongens Ø er ligeledes godkendt af Justitsministeriet til alternativ afsoning jævnfør §78.

Seneste tilsynsrapport 16. august 2019

Konklusionen for tilsynet på det samlede tilbud:

Denne rapport er udarbejdet på baggrund af et uanmeldt driftsorienteret tilsyn den 11. Juli 2019. Kongens Ø Munkerup er et behandlingstilbud jævnfør SEL §101/§107 samt et forsorgshjem/herberg til voksne jf. SEL § 110. Tilbuddet er ligeledes godkendt af Justitsministeriet til alternativ afsoning jævnfør §78. Kongens Ø Munkerup er godkendt til at modtage 34 borgere mellem 18 – 65 år i henhold til SEL § 101/107 til misbrugsbehandling og 15 borgere mellem 18 og 65 år i henhold til SEL § 110 til forsorgshjem/herberg. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad understøtter borgernes udvikling, særligt i forhold til temaet selvstændighed og relationer. En stor del af den behandling borgerne modtager i tilbuddet SEL § 101, kredser om dette tema. Tilegnelse af nye sociale kompetencer og håndteringsstrategier er i høj grad det, som ifølge borgerne gør at de efter endt behandling kan få et andet liv. Socialtilsynet vurderer, at Kongens Ø Munkerup anvender relevante faglige tilgange og metoder, som er med til at sikre udvikling og trivsel hos den enkelte borger. Det vurderes videre, at der på tilbuddet er en tydelig adskillelse og en faglig forståelse for de forskellige indsatser der ydes til tilbuddets to målgrupper. Ledelsen fremstår kompetent, både til at kunne håndtere tilbuddets drift og udvikling. Tilbuddets ledelse vurderes, at blive understøttet en aktiv bestyrelse. Alle interviewede borgere både borgere tilknyttet herberget og døgnbehandlingen giver udtryk for at trives i tilbuddet og samt at rammerne og den støtte de modtager understøtter deres stoffrihed og/eller vejen henimod forbedret livskvalitet. Socialtilsynet vurderer, at medarbejdernes kompetencer afspejler tilbuddets målgruppers behov og forudsætninger. Tilbuddets fysiske rammer fremstår velholdte, og der er en klar fysisk adskillelse mellem de to afdelinger på tilbuddet. Socialtilsynet vurderer således, at tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet i forhold til kvalitetsmodellens temaer og at der er tale om et velfungerende tilbud til målgruppen. Det er socialtilsynets vurdering, at driften af Kongens Ø fremstår med meget høj grad af sammenhæng mellem pris og kvalitet.

Se rapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed om Kongens Ø

Læs hele tilsynsrapporten 2019 her

Læs tilsynsrapport 2018 her

Læs tilsynsrapport 2017 her

Læs tilsynsrapport 2016 her

 

 

Kontakt os

For overordnede spørgsmål kan du kontakte os på info@kongensoe.dk.

Munkerup Strandvej 57, DK-3120 Dronningmølle